1. DigiDrone là ai?

DigiDrone là công ty cổ phần công nghệ chuyên lĩnh vực Drone và Marketing. Sản phẩm Drone được DigiDrone phân phối hiện nay bao gồm các sản phẩm từ XAG gồm XAG V40, XAG P40, XAG P80.

2. Khi nào thì mua được XAG V40?

Hiện nay, XAG V40 đang trong quá trình triển khai. DigiDrone sẽ thông tin trực tiếp để quý khách hàng nắm và tiếp cận cũng như sở hữu.