Đội quân drone diệt châu chấu bảo vệ rừng tre

Với 9 drone, mỗi chiếc có khả năng phun thuốc trừ sâu cho 8.100 m2 trong 7 phút, bắt đầu hoạt động trên những cánh rừng tre ở Hợp Giang.

 

Video: Xinhua

Bình luận