Đội quân drone thụ phấn trên cánh đồng ngô

Tại huyện Hoạt, tỉnh Hà Nam – Trung Quốc, mỗi chiếc drone có thể tiến hành thụ phấn nhân tạo cho 13,3 ha diện tích trồng ngô trong một giờ.

Video: Xinhua

Bình luận